Gerechtshof Amsterdam, 06-03-2014 / 12/00500


ECLIECLI:NL:GHAMS:2014:1044
Datum06-03-2014
InhoudsindicatieCorrecties na boekenonderzoek. Hof oordeelt na verwijzing over resterende geschilpunten inzake enkelvoudige belasting (IB, VPB en OB) en boetes. Verzoek tot schadevergoeding op de voet van art. 8:73 Awb en verzoek om integrale proceskostenvergoeding afgewezen. Wel immateriële schadevergoeding wegens overschrijding redelijke behandelingstermijn.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam 06-03-2014 (met noot)
M.M.W.D. Merkx
NTFR 2014/1354
Hof staat btw-aftrek ter zake van enkele niet-zakelijke kosten niet toe.
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW9850 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:160
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW9850 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:160