Gerechtshof Amsterdam, 09-01-2014 / 11/00810


ECLIECLI:NL:GHAMS:2014:114
Datum09-01-2014
InhoudsindicatieKB-Lux-zaak verwijzingsprocedure De complexiteit van geschillen over navorderingsaanslagen en boeten inzake KB-Lux geldt als een bijzondere omstandigheid die een langere periode dan de standaardtermijnen voor berechting binnen redelijke termijn kan rechtvaardigen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD0191 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:199 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA0582 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BY4278 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2008:BH1905 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2008:BH1907