Gerechtshof Amsterdam, 15-01-2014 / 12/01119


ECLIECLI:NL:GHAMS:2014:117
Datum15-01-2014
InhoudsindicatieHet in aanmerking nemen van de persoonsgebonden aftrek heeft de verschuldigde inkomstenbelasting tot een zodanig laag bedrag verminderd dat slechts een gedeeltelijke verrekening van heffingskortingen mogelijk is. De wettelijke regeling brengt naar haar aard mee dat in gevallen als het onderhavige aftrekposten per saldo niet verzilverd kunnen worden. De rechter is niet bevoegd de innerlijke waarde en billijkheid der wet te beoordelen. Zulks volgt uit artikel 11 van de Wet van 15 mei 1829, houdende algemeene bepalingen der wetgeving van het Koningrijk.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★