Gerechtshof Amsterdam, 20-03-2014 / 11/00704


ECLIECLI:NL:GHAMS:2014:1338
Datum20-03-2014
InhoudsindicatieDe behandelingsduur van het bezwaar heeft 2 jaar, 6 maanden en ruim 2 weken bedragen en de behandelingsduur van het beroep in eerste aanleg 2 jaar en ruim 4 maanden. De totale behandelingsduur van de zaak het tijdsverloop tussen de indiening van het bezwaarschrift en de uitspraak van de rechtbank van 1 augustus 2011 - heeft 5 jaar en 1 week geduurd. De inspecteur noch de Minister heeft feiten of omstandigheden aangevoerd op grond waarvan zou kunnen worden geoordeeld dat de overschrijding niet aan hen valt toe te rekenen. Op grond van de totale overschrijding (3 jaar en 1 week) dient een schadevergoeding van 7 x 500 = 3.500 te worden toegekend.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX6666 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BX5668 ★★★★★