Gerechtshof Amsterdam, 12-06-2014 / 13/00315 t/m 13/00322


ECLIECLI:NL:GHAMS:2014:2457
Datum12-06-2014
InhoudsindicatieBelanghebbende wordt begin april 2011 in de gelegenheid gesteld op het concept-controlerapport te reageren. Het op 29 april 2011 gewezen arrest van de Hoge Raad is voor de inspecteur reden zich te beraden op de consequenties daarvan voor de onderhavige zaak. Deze omstandigheden zijn een aanvaardbare verklaring voor de gedurende de maanden mei en juni 2011 opgetreden vertraging bij de afhandeling van de navorderingsaanslagen.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam 12-06-2014 (met noot)
A.J. Meijer
NTFR 2014/2157
Navorderingsaanslagen zijn met voldoende voortvarendheid opgelegd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9092 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BA8179 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9120 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP6285 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU7741 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX4029 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN9685 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1060
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1060