Gerechtshof Amsterdam, 19-06-2014 / 13/00380


ECLIECLI:NL:GHAMS:2014:2463
Datum19-06-2014
InhoudsindicatieBelanghebbende wordt aangeslagen voor de woning a-straat 1 met een waarde van 390.000. In bezwaar voert belanghebbende aan dat zij niet de eigenaresse is van deze woning, doch uitsluitend van de woning b-straat 1 met een waarde van 68.000. Het bezwaar wordt afgewezen met een verwijzing naar het kadaster. In beroep blijkt dat belanghebbende in het kadaster uitsluitend is opgenomen als eigenaresse van de woning a-straat 1A met een waarde van 68.000. Bij de in de uitspraak op bezwaar vermelde raadpleging van het kadaster is in vergaande mate onzorgvuldig gehandeld, hetwelk grond oplevert voor een bijzondere omstandigheid als bedoeld in artikel 2, lid 3, van het Besluit.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam 19-06-2014 (met noot)
I.R.J. Thijssen
NTFR 2014/2107
Integrale proceskostenveroordeling wegens onzorgvuldig handelen heffingsambtenaar.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★