Gerechtshof Amsterdam, 03-07-2014 / 13/00089


ECLIECLI:NL:GHAMS:2014:3211
Datum03-07-2014
InhoudsindicatieAan de toekenning van een vergoeding voor de kosten van een aan belanghebbende uitgebracht deskundigenrapport mag niet de eis worden gesteld dat het een bijdrage heeft geleverd aan de beslissing van de rechter over dat geschilpunt. De heffingsambtenaar heeft onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld en onderbouwd op grond waarvan zou moeten worden geconcludeerd dat de taxateur niet onafhankelijk tot zijn oordeel over de waarde van de woning is gekomen. Het betoog van de heffingsambtenaar dat belanghebbendes taxateur niet als deskundig is aan te merken, treft geen doel.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX0904 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY2770 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ6822 ★★★★★