Gerechtshof Amsterdam, 04-09-2014 / 14/00077


ECLIECLI:NL:GHAMS:2014:3690
Datum04-09-2014
InhoudsindicatieDe naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting is terecht opgelegd omdat met de auto tijdens een schorsing gebruik is gemaakt van de openbare weg. De Wet MRB voorziet niet in een matiging bij gering gebruik. Een verzuimboete is terecht maar het Hof ziet, gelet op alle omstandigheden, aanleiding om de boete te matigen.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam 04-09-2014 (met noot)
A.J. Meijer
NTFR 2014/2491
Matiging boete nu gebruik van de weg tijdens schorsing kenteken uit het zicht van belanghebbende heeft plaatsgehad.
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP8053 ★★★★★