Gerechtshof Amsterdam, 09-10-2014 / 23-005692-13


ECLIECLI:NL:GHAMS:2014:4592
Datum09-10-2014
InhoudsindicatieOM ontvankelijk in vervolging. Overschrijding redelijke termijn en onterechte tenuitvoerlegging verstekvonnis. Geen sprake van een geval waarbij zo ernstig inbreuk is gemaakt op de beginselen van behoorlijke procesorde, door doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte te handelen, dat aan zijn recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak tekort is gedaan.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★