Gerechtshof Amsterdam, 27-11-2014 / 12/00818 t/m 12/00821


ECLIECLI:NL:GHAMS:2014:5074
Datum27-11-2014
InhoudsindicatieBelanghebbende heeft door middel van listige kunstgrepen het vermogen voor de inspecteur verborgen gehouden; desondanks boete door Hof verminderd tot op 50%. Bezwaarfase van meer dan 6 maanden geen reden voor matiging boete.
Recht.nl artikelGeen 100% boete als list later dan vergrijp wordt uitgevoerd (11-12-2014)
Het toepassen van listige kunstgrepen om vermogen te verzwijgen voor de Belastingdienst is een strafverzwarende omstandigheid. Hof Amsterdam heeft duidelijk gemaakt dat zo’n listigheid alleen leidt tot maximering van de boete als de list plaatsvond op het moment van het verzwijgen van het vermogen.
> Geen 100% boete als list later dan vergrijp wordt uitgevoerd (Taxence.nl)
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam 27-11-2014 (met noot)
L.E.C. Neve
NTFR 2015/392
Van Duitsland verkregen informatie van gestolen cd-rom is rechtmatig; verdedigingsbeginsel niet geschonden.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9092 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9120 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:689 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2707 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:1171 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBBRE:2012:BX7634 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:183 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:5735 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:194 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:192 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:183 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1134
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:3813