Gerechtshof Amsterdam, 06-03-2014 / 12/01110, 12/01111 en 12/01112


ECLIECLI:NL:GHAMS:2014:854
Datum06-03-2014
Inhoudsindicatie1. Omkering en de verzwaring van de bewijslast terecht toegepast. 2. Belanghebbende heeft niet doen blijken dat de bestreden uitspraken op bezwaar onjuist zijn, behoudens wat betreft de door de rechtbank reeds op de aanslag 2006 aangebrachte correctie en de voorziening accijnsschuld. 3. Het Hof passeert het door belanghebbende gedane bewijsaanbod en verwerpt het beroep op het gelijkheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel. 4. Het Hof ziet geen reden om tot een verdergaande matiging van de vergrijpboete over te gaan. 5. Belanghebbende heeft geen afzonderlijke klachten tegen de verzuimboete ingebracht zodat deze gehandhaafd moet worden.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF6486 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC9189 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1259 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2012:BX1532 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW9045
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1259 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:2870