Gerechtshof Amsterdam, 20-01-2015 / 200.089.046-01


ECLIECLI:NL:GHAMS:2015:105
Datum20-01-2015
InhoudsindicatiePrejudiciŽle vraag (art. 392 Rv), effectenleaseovereenkomst; kan de bevoegdheid tot buitengerechtelijke vernietiging van rechtshandelingen collectief gestuit worden? De aan de Hoge Raad voorgelegde vragen zijn: - strekt de stuitende werking op de voet van art. 3:316 BW van een collectieve vordering in de zin van art. 3:305a BW zich uit tot de verjaring van de buitengerechtelijke bevoegdheid tot vernietiging van rechtshandelingen krachtens art. 1:89 BW?; en bij een bevestigend antwoord op die vraag, - leidt alsdan een buitengerechtelijke vernietigingsverklaring van voor het tijdstip waarop de in art. 3:316 lid 2 BW bedoelde termijn van zes maanden is verstreken tot hetzelfde rechtsgevolg als het instellen van een nieuwe eis in de zin van die bepaling?
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam 20-01-2015
RF 2015/63
Effectenlease. Collectieve actie. Stuiting verjaring. PrejudiciŽle vraag: Strekt de stuitende werking van een collectieve vordering zich uit tot de verjaring van de buitengerechtelijke vernietigingsbevoegdheid op grond van art. 1:89 BW? Zo ja, kan de vernietigingsverklaring door de echtgenote gezien worden als 'nieuwe eis' in de zin van art. 3:316 BW?
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam 20-01-2015
JONDR 2015/817
Effectenlease. Collectieve actie. Stuiting verjaring. PrejudiciŽle vraag: Strekt de stuitende werking van een collectieve vordering zich uit tot de verjaring van de buitengerechtelijke vernietigingsbevoegdheid op grond van art. 1:89 BW? Zo ja, kan de vernietigingsverklaring door de echtgenote gezien worden als Ďnieuwe eisí in de zin van art. 3:316 BW?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3018 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:2291 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3018 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:2291 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2016:8774 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:3575
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:9801
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:1128
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:7553
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:4616
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:4355
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2015:3157
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2015:5949