Gerechtshof Amsterdam, 28-04-2015 / 200.157.976-01


ECLIECLI:NL:GHAMS:2015:1648
Datum28-04-2015
InhoudsindicatieKort geding. In een winkel van Media Markt gemaakte opnamen. Anders dan de eerste rechter oordeelde, is er voorshands onvoldoende reden om voorafgaand aan de uitzending die uitzending te verbieden.
Recht.nl artikelOndanks filmverbod winkel geen uitzendverbod van tv-programma (11-05-2015)
Een filmverbod betekent niet perse dat in strijd met dat verbod gemaakte beelden niet openbaar mogen worden gemaakt. Volgens het hof moet een dergelijke vordering in het licht van de Mosley-uitspraak van het EHRM terughoudend worden beoordeeld. Uit die uitspraak blijkt immers dat het EHRM het van belang vindt dat toetsing van de eventuele onrechtmatigheid van een uitzending (of publicatie) pas plaatsvindt nadat de betreffende uitzending ter kennis van het publiek is gebracht.
> Ondanks overtreding filmverbod Mediamarkt geen uitzendverbod voor Streetlab (Jens van den Brink, Kennedy Van der Laan)
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam 28-04-2015
NJF 2015/385
Kort geding. Grondrechten. Vrijheid van meningsuiting. Geen verbod op uitzending van beelden die zonder toestemming in Media Markt zijn gemaakt.
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:5135