Gerechtshof Amsterdam, 08-01-2015 / 14/00401


ECLIECLI:NL:GHAMS:2015:184
Datum08-01-2015
InhoudsindicatieVervolg op HR 23 mei 2014, nr. 12/05645, ECLI:NL:HR:2014:1186, BNB 2014/171. Met belastingplichtige in art. 15e, eerste lid, Wet Vpb wordt gedoeld op de vennootschap (BV X) die het vermogensbestanddeel ter zake waarvan de herinvesteringsreserve is gevormd, heeft vervreemd. Doel en strekking van artikel 15e Wet Vpb zouden worden miskend indien een samenstel van rechtshandelingen ertoe zou leiden dat de in artikel 15e Wet voorziene vrijval van de herinvesteringsreserve wordt ontgaan. Het Hof heeft vastgesteld dat een dergelijk samenstel van rechtshandelingen zich in casu voordoet. In het onderhavige geval brengt dan het leerstuk van fraus legis mee dat de herinvesteringsreserve aan de winst van belanghebbende moet worden toegevoegd
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam 08-01-2015 (met noot)
C. Bruijsten
NTFR 2015/903
Fraus legis voorkomt aanwending herinvesteringsreserve.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam 08-01-2015 (met noot)
Redactie
V-N 2015/19.15
Constructie met Zwitsers hotel om vrijval HIR te voorkomen mislukt uiteindelijk
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam 08-01-2015 (met noot)
H.D. Ploeger, H. Bounjouh
TBR 2015/196
Vaststelling van grenzen van onroerende zaken I
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3562 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1186 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2011:BU5190 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1186 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2011:BU5190 ★★