Gerechtshof Amsterdam, 22-01-2015 / 14/00488


ECLIECLI:NL:GHAMS:2015:205
Datum22-01-2015
InhoudsindicatieVergrijpboete. Opzet of grove schuld. Het Hof komt tot het oordeel dat de inspecteur er niet in is geslaagd te bewijzen dat belanghebbende opzettelijk dan wel met grove schuld heeft gehandeld. De inspecteur heeft niet (nader) gesteld en met concrete feiten onderbouwd waarom het opvoeren van de factuur als aftrekpost door belanghebbende moet zijn gebeurd in de wetenschap dat te weinig belasting zou worden geheven. De enkele omstandigheid dat belanghebbende er niet in is geslaagd aannemelijk te maken dat sprake was van een tegenprestatie en dat sprake was van zakelijke kosten houdt nog niet in dat daarmee is bewezen, of moet worden geacht dat de kosten niet zakelijk waren en dat het niettemin in aftrek brengen van die kosten belanghebbende een ernstig verwijt kan worden gemaakt.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam 22-01-2015 (met noot)
R.M.P.G. Niessen-Cobben
NTFR 2015/848
Geen opzet of grove schuld bij niet-zakelijke aftrekpost.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam 22-01-2015 (met noot)
Redactionele aantekening
V-N 2016/9.6
Hof vernietigt boete omdat inspecteur opzet bij valse factuur niet aannemelijk maakt
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BO0404 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1994:AA2964 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1458 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1458 ★★★