Gerechtshof Amsterdam, 23-06-2015 / 14/00133


ECLIECLI:NL:GHAMS:2015:3346
Datum23-06-2015
InhoudsindicatieHet Hof oordeelt dat de inspecteur de sanctie (omkering bewijslast) van artikel 27e AWR terecht heeft toegepast omdat belanghebbende niet heeft voldaan aan zijn administratieverplichting ex artikel 52 AWR. De inspecteur heeft terecht tot de door hem in aanmerking genomen omzet kunnen komen en een redelijke schatting gemaakt. Belanghebbende heeft tegenover de vermeende onjuistheid van de aanslag geen (of onvoldoende) bewijs bijgebracht. Ten aanzien van het gelijkheidsbeginsel oordeelt het Hof dat niet is gebleken dat de Belastingdienst een begunstigend beleid heeft gevoerd ten aanzien van andere (een meerderheid van met belanghebbende vergelijkbare gevallen) taxiondernemers door na een boekenonderzoek te volstaan met een waarschuwing. Ook heeft de inspecteur ten aanzien van belanghebbende terecht het verwijt van grove schuld gemaakt ter zake van het niet voldoen van omzetbelasting over de niet in de administratie verantwoorde omzet.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1999:AA2857
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:87
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:87