Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2015 / 14/00062


ECLIECLI:NL:GHAMS:2015:4044
Datum02-07-2015
InhoudsindicatieWOZ-waarde. De heffingsambtenaar heeft naar het oordeel van het Hof en de rechtbank onvoldoende rekening gehouden met het feit dat een aanzienlijk deel van de bij de onroerende zaak behorende grond een steil omhoog lopend pad betreft en hij maakt om die reden de vastgestelde waarde niet aannemelijk. Belanghebbende maakt de door hem voorgestane waarde evenmin aannemelijk. Naar het oordeel van het Hof heeft de rechtbank in haar oordeel de bewijslastverdeling in WOZ-zaken (Oostflakkee arrest) miskend. Het Hof stelt de waarde in goede justitie vast, en wel op 700.000. Het hoger beroep van belanghebbende is gegrond; het incidenteel hoger beroep van de heffingsambtenaar is ongegrond.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AU4300 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★