Gerechtshof Amsterdam, 18-08-2015 / 13/00150


ECLIECLI:NL:GHAMS:2015:4455
Datum18-08-2015
InhoudsindicatieWOZ-waarde. De heffingsambtenaar heeft de WOZ-waarde van de woning gebaseerd op de koopaanneemsom en de aan belanghebbende onvoorwaardelijk verleende korting daarop in mindering gebracht. Het Hof oordeelt dat ook de voorwaardelijke kortingsregeling op de waarde in mindering dient te worden gebracht omdat deze onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van het samenstel van afspraken dat betrekking heeft op de aankoop(prijs) van de woning. De voorwaardelijke kortingsregeling is daarmee medebepalend voor de waarde in het economisch verkeer van de woning.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam 18-08-2015 (met noot)
Redactie
V-N 2015/64.18
Hof Amsterdam oordeelt dat de voorwaardelijke korting van 15% leidt tot een lagere waarde in het economische verkeer van de woning en daarmee tot een lagere WOZ-waarde.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★