Gerechtshof Amsterdam, 08-10-2015 / 14/00370


ECLIECLI:NL:GHAMS:2015:4752
Datum08-10-2015
InhoudsindicatieOmzetbelasting. Belanghebbende heeft het door de tennisvereniging met de gemeente gesloten huurcontract (en daarmee alle rechten en verplichtingen) overgenomen. Ten aanzien van de door de inspecteur gestelde juridische schijnhandeling merkt het Hof op dat niet is gebleken dat de door belanghebbende gepresenteerde rechtshandelingen niet stroken met de werkelijke bedoeling van contractspartijen. Het Hof acht aannemelijk dat partijen de gevolgen van die rechtshandelingen ten volle hebben beoogd omdat zij dragend zijn voor de door belanghebbende te genereren omzet alsmede voor de in aftrek gebrachte voorbelasting. Het Hof oordeelt tevens dat geen sprake is van misbruik van recht (geen belastingvoordeel) omdat door belanghebbende een marktconforme huur aan de tennisvereniging in rekening wordt gebracht. Het Hof verwerpt de stelling van de inspecteur dat de verhuur vrijgesteld zou zijn van btw en daarmee voor belanghebbende geen recht op aftrek van voorbelasting bestaat.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2013:409 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1998:AA2454 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW0934 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX0882 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:3037 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:3277
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:3037 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:3277