Gerechtshof Amsterdam, 29-10-2015 / 13/00673 tot en met 13/00678 en 13/00681


ECLIECLI:NL:GHAMS:2015:5187
Datum29-10-2015
InhoudsindicatieDe rechtbank heeft geoordeeld dat indien een procedure slechts betrekking heeft op een boetebeschikking er geen grond is voor toekenning van een schadevergoeding op grond van de (analoge) grondslag van artikel 8:73 Awb naast boetematiging wegens overschrijding van diezelfde termijn. Het Hof verenigt zich met deze beslissing en maakt de grond waarop de beslissing rust tot de zijne.
Recht.nl artikelGeen schadevergoeding naast boetematiging (17-12-2015)
Als een rechtsprocedure slechts betrekking heeft op een boetebeschikking is er geen grond voor toekenning van een schadevergoeding naast boetematiging wegens overschrijding van de redelijke termijn.
> Geen schadevergoeding naast boetematiging (Taxence.nl)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5087 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BM3243 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2013:10904
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:5547
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2013:10904