Gerechtshof Amsterdam, 12-03-2015 / 13/00455


ECLIECLI:NL:GHAMS:2015:811
Datum12-03-2015
InhoudsindicatieEen participant in een scheepvaartfonds mag zijn participatie zonder heffing van inkomstenbelasting omzetten in een BV. De participant is met betrekking tot die participatie aan te merken als een ondernemer.
Recht.nl artikelParticipant scheepvaartfonds ondernemer voor de inkomstenbelasting (12-03-2015)
​Een participant in een (bepaald) scheepvaartfonds mag zijn participatie zonder heffing van inkomstenbelasting omzetten in een BV, zo oordeelde het Gerechtshof Amsterdam. Die participant is met betrekking tot die participatie namelijk aan te merken als een ondernemer.
> Participant scheepvaartfonds ondernemer voor de inkomstenbelasting (Rechtspraak.nl)
Recht.nl artikelPersonenvennootschappen: een eclectische beschouwing van recente rechtspraak (12-10-2017)
na het sneuvelen van de nieuwe titel 13 van boek 2 BW is de praktijk andermaal teruggeworpen op antieke en te summiere wettelijke bepalingen omtrent personenvennootschappen. Deze bepalingen worden noodzakelijkerwijs doorlopend ingevuld en uitgelegd door rechtspraak. Voor een goed begrip van wat nu rechtens is op het gebied van personenvennootschappen is het van belang goed op de hoogte te zijn van de laatste stand van de jurisprudentie. De afgelopen twee jaar was deze jurisprudentie bovengemiddeld in beweging. Dit artikel belicht in vijf thema’s de meest relevante uitspraken van de afgelopen tijd, en signaleert daarbij trends en ontwikkelingen.
> Personenvennootschappen: een eclectische beschouwing van recente rechtspraak (Sjoerd Buijn, Stibbe)
> Rechtstreekse vergoeding van afgeleide schade van een vennoot in een personenvennootschap (Thijs Oosterink, Stibbe, OR Updates)
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam 12-03-2015 (met noot)
C.M. Stokkermans
JOR 2015/133
Personenvennootschappen, Fonds voor gemene rekening kwalificeert als vof, Het fonds treedt onder gemeenschappelijk naam naar buiten en is opgericht om een bedrijf uit te oefenen, Participant in vof voldoet aan verbondenheidscriterium voor ondernemerschap op grond van art. 3.4 Wet IB
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam 12-03-2015
JONDR 2015/548
Personenvennootschappen, fonds voor gemene rekening, vennootschap onder firma. Fonds voor gemene rekening moet voor inkomstenbelastingdoeleinden als VOF worden aangemerkt.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BA3823 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BU1991 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:339 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2013:6272
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:339 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:6473
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:6472
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2013:6272
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:443
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:405