Gerechtshof Amsterdam, 19-02-2015 / 14/00122


ECLIECLI:NL:GHAMS:2015:977
Datum19-02-2015
InhoudsindicatieBij de uitoefening van zijn bevoegdheid tot het uitnodigen aangifte te doen (het uitreiken van het aangiftebiljet) beschikt de inspecteur over een zekere discretionaire bevoegdheid. In casu heeft de inspecteur niet zonder redelijke grond aan belanghebbende een aangiftebiljet uitgereikt.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ4416 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY2770 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3562 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY0531 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AT4468 ★★★★★