Gerechtshof Amsterdam, 19-01-2016 / 14/00810 en 14/00811


ECLIECLI:NL:GHAMS:2016:138
Datum19-01-2016
InhoudsindicatieVerwijzingszaak; zesmaandsfictie van artikel 30a Wet LB 1964; inspecteur slaagt slechts voor een deel in de van hem verlangde nadere bewijsvoering op grond waarvan kan worden aangenomen dat de inhoudingsplichtige het beboetbare feit van artikel 67f AWR heeft begaan met betrekking tot alle aangiftetijdvakken die zijn gelegen in voormelde zesmaandsperiode. De daarmee verband houdende vergrijpboete wordt dan ook verminderd tot 200. De andere boetebeschikking wordt vernietigd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6324 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6350 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1461 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3117 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3117 ★★★