Gerechtshof Amsterdam, 28-04-2016 / BK 15/00506 t/m BK 15/00513 en BK 15/00520 t/m BK 15/00528


ECLIECLI:NL:GHAMS:2016:4149
Datum28-04-2016
InhoudsindicatieIn een KB-Lux-zaak oordeelt het Hof dat er geen sprake is van onrechtmatig verkregen bewijs. Het Hof acht de inspecteur geslaagd in het bewijs dat belanghebbende eind 1994 houder was van rekeningen bij KB-Lux. In dat kader is het Hof niet gebonden aan een eerder oordeel van de strafkamer van het Hof. Hiervan uitgaande acht het Hof het voor een reeks overige jaren aannemelijk dat belanghebbende niet de vereiste aangifte heeft gedaan, zodat de omkering van de bewijslast van toepassing is. Voorts heeft het Hof een voortvarendheidsverweer van belanghebbende verworpen.
Recht.nl artikelVrijgesproken en toch belast: strijd met de onschuldpresumptie? (30-03-2017)
De Hoge Raad heeft een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam bekrachtigd waarin de onschuldpresumptie speelde. In deze zaak was de belanghebbende door de strafkamer van het hof vrijgesproken van verdenking van het onjuist doen van aangifte. De belastingkamer van het hof woog hetzelfde bewijsmateriaal echter anders en liet opgelegde naheffingsaanslagen met boetes in stand.
> Vrijgesproken en toch belast: strijd met de onschuldpresumptie? (Nick van den Hoek, Jaeger Advocaten)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6324 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BA8179 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC1962 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9120 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX6666 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:540 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:643 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:199 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:717 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1105 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:CA2255 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BJ9092 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ6811 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:5201 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ9673 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:2015 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:259 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:259 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:5841
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:5840
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:5349
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2017:3736