Gerechtshof Amsterdam, 15-11-2016 / 200.163.265/01


ECLIECLI:NL:GHAMS:2016:4635
Datum15-11-2016
Inhoudsindicatieschending bijzondere zorgplicht beleggingsadviseur door het verstrekken van beleggingsadviezen (onder meer in risicovolle optietransacties en een hedgefonds) in strijd met het overeengekomen risicoprofiel en door niet te waarschuwen voor de aan de transacties verbonden risico's. Correctie vanwege eigen schuld aan de zijde van de belegger, waarbij partijen de schade gelijkelijk dienen te dragen.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam 15-11-2016 (met noot)
F.M.A. 't Hart
JOR 2017/40
Schending bijzondere zorgplicht beleggingsadviseur, Verstrekken van beleggingsadviezen in strijd met overeengekomen risicoprofiel, Niet waarschuwen voor aan transacties verbonden risico’s, Eigen schuld aan zijde belegger op basis waarvan partijen schade gelijkelijk dienen te dragen
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam 15-11-2016 (met noot)
A.I. Schreuder
JA 2017/2
Beleggingsadvies, Schending zorgplicht, Eigen schuld
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam 15-11-2016
JONDR 2017/206
Schending bijzondere zorgplicht beleggingsadviseur. Eigen schuld.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY4600 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:CA1725 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX7846 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF7419 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:4125