Gerechtshof Amsterdam, 29-11-2016 / 14/00388 tot en met 14/00394


ECLIECLI:NL:GHAMS:2016:5735
Datum29-11-2016
InhoudsindicatieBetreft vermogen op een Liechtensteinse bankrekening. De (spontaan) vanuit Duitsland verkregen inlichtingen mogen worden gebruikt ter onderbouwing van de navorderingsaanslagen en de boeten. Voor latere jaren acht het Hof het niet aannemelijk dat de buitenlandse tegoeden belanghebbendes vermogen definitief hebben verlaten. Bij de bepaling van het werkzaamhedenresultaat (box 1) kan op grond van goed koopmansgebruik geen rekening worden gehouden met de negatieve waarde in het economische verkeer van een interest rate swap (IRS). De IRS is bedoeld ter afdekking van het risico voorvloeiend uit een lening van belanghebbende die is aangegaan tegen een variabele rente. De (negatieve) waarde van de IRS komt wel tot uiting in de grondslag van box 3.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1105 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY2665 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:913 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:AZ7364 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AI0416 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2014:5074 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2004:AI0670 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BJ5176 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:123 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:183 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:3813
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:123 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2018:400
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:9308
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:201
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:857