Gerechtshof Amsterdam, 14-03-2017 / 200.172.545/01


ECLIECLI:NL:GHAMS:2017:824
Datum14-03-2017
InhoudsindicatieInvesteerders in Frans vastgoed spreken bestuurder van toezichthoudende stichting aan. Anders dan de eerste rechter oordeelde, kan de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt worden gemaakt ter zake van het uitoefenen van taken en bevoegdheden van de stichting.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam 14-03-2017
RO 2017/67
Bestuurdersaansprakelijkheid. Onrechtmatige daad. Stichting. Kan de bestuurder een persoonlijk een ernstig verwijt worden gemaakt ter zake van het uitoefenen van taken en bevoegdheden van de stichting?
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam 14-03-2017
JONDR 2018/893
Bestuurdersaansprakelijkheid
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:246 ★★★