Gerechtshof Amsterdam, 27-03-2018 / 200.182.082/01 en 200.183.598/01


ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1017
Datum27-03-2018
InhoudsindicatieVerzekeringsrecht. Aansprakelijkheidsrecht. Bestuurdersaansprakelijkheid. Vervolg van ECLI:NL:GHAMS:2016:5498. Uitleg verzuimverzekering t.a.v. het begrip werknemer. Eindarrest. Voor de aanspraak bestaat geen dekking onder de verzekering. De bestuurder van de verzekeringnemer is aansprakelijk uit onrechtmatige daad doordat hij zich als verzekerde werknemer heeft voorgedaan en hem jegens de verzekeraar in de gegeven omstandigheden daarvan een persoonlijk ernstig verwijt valt te maken.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam 27-03-2018
OR 2018/102
In dit hoger beroep wordt een bestuurder veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding aan de verzekeraar. De bestuurder heeft volgens het hof ten onrechte een beroep gedaan op de verzuimverzekering. Het hof oordeelt dat de bestuurder niet kan worden aangemerkt als een ‘werknemer’ in de zin van de verzekeringsvoorwaarden.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam 27-03-2018
RAV 2018/84
Uitleg verzuimverzekering t.a.v. het begrip ‘werknemer’.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam 27-03-2018
RAV 2018/84
Uitleg verzuimverzekering t.a.v. het begrip ‘werknemer’.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2016:5498