Gerechtshof Amsterdam, 22-05-2018 / 23-001486-13


ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:1994
Datum22-05-2018
InhoudsindicatieProfijtontneming. Bij de toepassing van art. 36e, achtste lid (oud), Sr komen slechts de in rechte onherroepelijk toegekende vorderingen van benadeelde partijen in aanmerking.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3269 ★★★