Gerechtshof Amsterdam, 04-04-2018 / 23-003277-11


ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:3316
Datum04-04-2018
InhoudsindicatieOndanks ernstige overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het EVRM, verwerpt het hof het verweer dat het OM in verband hiermee niet-ontvankelijk in de vervolging van de verdachte dient te worden verklaard.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BO1281 ★★