Gerechtshof Amsterdam, 27-02-2018 / 200.215.305/01


ECLIECLI:NL:GHAMS:2018:699
Datum27-02-2018
InhoudsindicatieBestuurdersaansprakelijkheid (Beklamel). HR 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2627, NJ 2015/22 (RCI). Valt de bestuurder geen persoonlijk ernstig verwijt te maken indien moet worden aangenomen dat de schade voor andere schuldeisers groter was geweest indien hij het contract niet was aangegaan?
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam 27-02-2018 (met noot)
Ph. W. Schreurs
JOR 2018/174
Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder van stichting, Eerste categorie Ontvanger-Roelofsen, Beklamel-norm, Persoonlijk ernstig verwijt, Verwerping van verweer dat totale schade groter zou zijn geweest indien er niet zou zijn gecontracteerd.
TijdschriftartikelGerechtshof Amsterdam 27-02-2018
FIP 2018, sign. 345
Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder van een stichting.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2627 ★★★★★