Gerechtshof Amsterdam, 09-04-2019 / 23-000384-16


ECLIECLI:NL:GHAMS:2019:1274
Datum09-04-2019
InhoudsindicatieVrijspraak van zedendelicten. Het hof is van oordeel dat in dit geval in onvoldoende mate kan worden getoetst hoe de bekennende verklaring van de verdachte tot stand is gekomen en wat het waarheidsgehalte van die verklaring is.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:3608 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:1233 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:341 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:1888 ★★