Gerechtshof Amsterdam, 23-04-2019 / 200.233.676/01


ECLIECLI:NL:GHAMS:2019:1464
Datum23-04-2019
InhoudsindicatieVerkoop van schilderijencollectie waarvan een deel vervalst blijkt en waarvan de waarde door deskundige op aanzienlijk lager bedrag is vastgesteld dan koopprijs. Verkopende vennootschap is in eerste aanleg (onherroepelijk) veroordeeld tot schadevergoeding wegens non-conformiteit. Hof wijst evenals rechtbank vordering tegen bestuurder van vennootschap af. Evenmin aansprakelijkheid aangenomen wegens onrechtmatig handelen in bijzondere hoedanigheid (Tulip Air).
Recht.nl artikelVennootschap verkoopt deels valse kunstcollectie. Is de bestuurder aansprakelijk? (01-08-2019)
Een vennootschap verkocht zijn kunstcollectie. Achteraf bleek dat een aantal schilderijen niet was vervaardigd door de kunstenaars aan wie deze werken werden toegeschreven, waardoor de waarde lager lag dan de som die was betaald. De koper stelde zowel de vennootschap, als diens bestuurder tevergeefs aansprakelijk - met dank aan enkele onoplettende taxateurs.
> Vennootschap verkoopt deels valse kunstcollectie. Is de bestuurder aansprakelijk? (Tim de Vries, Declercq.com)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2628 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX5881 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2745 ★★★★★