Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 02-07-2013 / 12/00588


ECLIECLI:NL:GHARL:2013:4448
Datum02-07-2013
InhoudsindicatieInkomstenbelasting. Verwijzingsprocedure HR 14 september 2012, nr. 11/02192. Persoonlijke verplichting. Overdracht onderneming. Lijfrente bedongen als tegenprestatie voor overdracht melkveebedrijf?
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 02-07-2013, 12/00588
V-N 2013/51.1.2
Lijfrente niet bedongen als tegenprestatie voor overdracht melkveebedrijf.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU7248 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW4095 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1467
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:1467