Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 02-07-2013 / CD 200.104.222-01 2-7-2013


ECLIECLI:NL:GHARL:2013:4706
Datum02-07-2013
InhoudsindicatieUitleg van voorovereenkomst; verjaring. Vraag of sprake is van een opeisbare vordering op grond van een voorovereenkomst die mede strekt tot oprichting van een exploitatievernnootschap. Zo ja, wanneer is die vordering opeisbaar geworden? Staat het feit dat de exploitatievennootschap niet is opgericht in de weg aan de samenwerking die met de voorovereenkomst is beoogd?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1981:AG4158 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO1427 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY8101 ★★★★★