Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 18-06-2013 / BK 11-00268


ECLIECLI:NL:GHARL:2013:5458
Datum18-06-2013
InhoudsindicatieIn geschil is de waarde van de onroerende zaak per waardepeildatum 1 januari 2008. Hierbij is tussen partijen ook in geschil of artikel 18, lid 3, letter c, van de Wet WOZ, van toepassing is, hetgeen consequenties heeft voor de in aanmerking te nemen toestandsdatum (1 januari 2008 of 1 januari 2009). Bij de toestandsdatum 1 januari 2008 is tussen partijen niet in geschil dat de waarde 500.000 is.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AU4300 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2132 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE8146 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AD5341 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AF0074 ★★★