Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10-09-2013 / 200.101.047-01


ECLIECLI:NL:GHARL:2013:6712
Datum10-09-2013
InhoudsindicatieBetaling door BV aan werknemers ten laste van het creditsaldo bij de bank nadat de BV met spoed haar eigen faillissement heeft aangevraagd. Dezelfde dag wordt het faillissement uitgesproken. Bank moet het betaalde bedrag op grond van art. 23 F. in de boedel storten. De Bank heeft naar het oordeel van het hof geen verhaal op de bestuurder van de BV uit hoofde van onrechtmatige daad.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10-09-2013, 200.101.047/01
NJF 2013, 451
Faillissement. Betaling. Bestuurdersaansprakelijkheid. Onrechtmatige daad. Geven betalingsopdracht aan bank op zelfde dag als indienen faillissement levert geen ernstig persoonlijk verwijt van bestuurder op. Vrijwaring in hoofdzaak HR 23 maart 2012, NJ 2012/421
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10-09-2013, 200.101.047/01
JONDR 2014, 1159
Faillissement. Betaling. Bestuurdersaansprakelijkheid. Onrechtmatige daad.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-09-2013 (met noot)
R.J. Abendroth
JOR 2014/305
Girale betaling, Bestuurdersaansprakelijkheid, Vennootschap betaalt ten laste van haar creditsaldo bij bank loon aan werknemers nadat met spoed eigen faillissement is aangevraagd, Faillissement wordt op de dag van aanvraag nog uitgesproken, Bank dient bedragen aan boedel terug te storten, Geen onrechtmatige daad (indirect) bestuurder vennootschap jegens bank, Verwijzing naar HR 18 februari 2000, «JOR» 2000/56; HR 08 december 2006, «JOR» 2007/38 en HR 23 november 2012, «JOR» 2013/140, m.nt. Van Andel en Rutten
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-09-2013
FIP 2015, sign. 48
Niet melden faillissementsverzoek leidt niet tot bestuurdersaansprakelijkheid
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX5881 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:499 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:499 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2242