Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 15-10-2013 / 200.102.268


ECLIECLI:NL:GHARL:2013:7697
Datum15-10-2013
InhoudsindicatieBestuurdersaansprakelijkheid van een tweedegraadsbestuurder
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 15-10-2013, 200.102.268 (met noot)
S.M. Bartman, X. van Leeuwen
JOR 2014/3
Bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 6:162 BW, Eerstegraads bestuurder(rechtspersoon) aansprakelijk jegens schuldeiser van vennootschap, Tweedegraads bestuurder is niet zonder meer ex art. 2:11 BW hoofdelijk aansprakelijk, Vereist is een persoonlijk voldoende ernstig verwijt, De tweedegraads bestuurder wordt in casu een voldoende ernstig verwijt gemaakt van het bewerkstelligen of toelaten dat de vennootschap het voor de schuldeisers aanwezige verhaalsactief heeft verminderd ten gunste van de moedervennootschap, Niet vereist is dat het gedrag van de bestuurder precies in één van de categorieën van Ontvanger/Roelofsen valt
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 15-10-2013, 200.102.268 (met noot)
J. van der Kraan
JIN 2014/8
Externe aansprakelijkheid, Tweedegraads bestuurders, Grondslag, Persoonlijk voldoende ernstig verwijt
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-10-2013
JONDR 2014/143
Bestuurdersaansprakelijkheid, tweedegraads bestuurder, persoonlijk ernstig verwijt. Voor aansprakelijkheid tweedegraads bestuurder is persoonlijk voldoende ernstig verwijt vereist.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-10-2013
FIP 2014, sign. 75
Aansprakelijkheid tweedegraads bestuurder onrechtmatig handelende vennootschap
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:275 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2010:BP1591 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2011:BV0508
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2003:AF8257
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2010:BL2336
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:275 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2010:BP1591 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2011:BV0508
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1224
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2664
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2010:BL2336