Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 22-10-2013 / 200.100.675-01


ECLIECLI:NL:GHARL:2013:7946
Datum22-10-2013
InhoudsindicatieIncident: verzet tegen eiswijziging. In een bodemprocedure wordt de vordering uitgebreid met een (meer subsidiaire) vordering, inhoudende een verklaring voor recht dat de wederpartij onrechtmatig heeft gehandeld met verwijzing naar een schadestaatprocedure. Het bezwaar dat het hier om een geheel nieuwe vordering met een nieuwe grondslag gaat, is door het hof verworpen. De uitbreiding is niet in strijd met de eisen van de goede procesorde en voorkomt dat er (eventueel later) nog een zaak tussen partijen moet worden gestart. De verdediging wordt er ook niet door bemoeilijkt, omdat er nog alle gelegenheid is om op de nieuwe argumenten te reageren. Art. 615 Rv staat ook niet in de weg aan deze eiswijziging.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-10-2013
JOR 2015/340
Hypotheekrecht, Doorhaling van (derde) hypotheek bouwbedrijf op grond van kortgedingvonnis, Na doorhaling wordt eerste hypotheek gevestigd ten behoeve van herfinancierende bank en (nieuwe) tweede hypotheek ten behoeve van bouwbedrijf, Vervolgens wordt in hoger beroep kortgedingvonnis vernietigd, Bouwbedrijf vordert medewerking aan rangwisseling hypotheken, Vestiging eerste hypotheekrecht is geen onrechtmatige daad van bank jegens bouwbedrijf, Verwijzing naar HR 23 februari 1996, «JOR» 1996/42, m.nt. Van Rossum (Deutsche Kredit- und Handelsbank/KIVO) en HR 26 mei 2000, «JOR» 2000/203, m.nt. Spinath (Aruba/Boeije), Samenhang met Hof Leeuwarden 11 november 2008, «JOR» 2009/88
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-10-2013
FIP 2016, sign. 13
Doorhaling (derde)hypotheek
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ7064 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8895 ★★★★★