Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17-12-2013 / 200.116.551


ECLIECLI:NL:GHARL:2013:9708
Datum17-12-2013
Inhoudsindicatiekort geding; vorderingen tot nakoming van overeenkomst tot verdere ontwikkeling woon/kantoorwijk; reconventionele vordering tot terugbetaling geldlening; spoedeisend belang; belangenafweging
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2012:BY1322
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2012:BY1322