Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-03-2013 / 200.097.098/01


ECLIECLI:NL:GHARL:2013:BZ4088
Datum12-03-2013
InhoudsindicatieBestuurdersaansprakelijkheid. Een bestuurder heeft pandakten ondertekend waarin aan kredietverlener (RCI) wordt toegezegd dat een pandrecht eerste in rang wordt verstrekt. De bank had echter een ouder pandrecht waardoor RCI een deel van de door haar verstrekte kredieten niet krijgt terugbetaald. Is de bestuurder aansprakelijk? Welke norm dient daarbij te worden gehanteerd?
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-03-2013, 200.097.098/01
RO 2013, 39
Bestuurderaansprakelijkheid wegens conflicterende pandrechten in eerste rang. Pandakte ruimer geformuleerd dan onderliggende kredietovereenkomst. Interpretatie financieringsdocumentatie. Is de bestuurder aansprakelijk jegens kredietverstrekker wegens overtreding van de Beklamel-norm?
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-03-2013, 200.097.098/01 (met noot)
J. Stikkelbroeck, G.T. Flapper
«JIN» 2013/70
Bestuurdersaansprakelijkheid, Beklamel-norm
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-03-2013, 200.097.098/01 (met noot)
J. Stikkelbroeck, G.T. Flapper
JONDR 2013, 527
Bestuurdersaansprakelijkheid, pandrecht, pandakte. Onvoldoende gesteld voor conclusie dat bestuurder ten tijde van verlening pandrecht wist dat vennootschappen geen verhaal zouden bieden.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-03-2013, 200.097.098/01
RN 2013, 69
Bestuurdersaansprakelijkheid. Pandrecht. Hoe moet een pandakte worden uitgelegd? Is de bestuurder aansprakelijk voor de schade van een pandhouder als er een pandhouder met een ouder pandrecht blijkt te zijn?
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-03-2013, 200.097.098/01
RF 2013, 54
Bestuurdersaansprakelijkheid.
Welke norm voor aansprakelijkheid geldt bij verstrekking van tweemaal een eerste pandrecht?
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-03-2013, 200.097.098/01
RI 2013/91
Uitleg pandakte. Bestuurdersaanpsrakelijkheid. Wat is de norm voor bestuurdersaansprakelijkheid indien een bestuurder zowel aan de bank als aan andere kredietverlener een pandrecht eerste in rang verleent?
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 12-03-2013, 200.097.098/01 (met noot)
D.J.F.F.M. Duynstee
JOR 2014/48
Bestuurdersaansprakelijkheid, Bestuurder aansprakelijk jegens kredietverlener voor schade ontstaan doordat de door hem bestuurde vennootschappen tweede pandrecht hebben gevestigd terwijl eerste pandrecht was toegezegd, Criterium, Stelplicht, Verwijzing naar HR 8 december 2006, «JOR» 2007/38
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-03-2013
FIP 2014, sign. 118
Aansprakelijkheid jegens kredietverlener
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2627 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2627 ★★★★★