Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-04-2013 / 200.103.872/01


ECLIECLI:NL:GHARL:2013:BZ8130
Datum16-04-2013
InhoudsindicatieFeitelijk bestuurder? Beklamel? Hof beantwoordt beide vragen voorshands bevestigend en laat de aangesproken "feitelijk bestuurder" toe tot (aanvullend) tegenbewijs.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF8273 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:2715