Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 23-04-2013 / BK 11/00270 WOZ


ECLIECLI:NL:GHARL:2013:BZ8580
Datum23-04-2013
InhoudsindicatieIn geschil is of de Rechtbank het beroep tegen de uitspraak op bezwaar terecht ontvankelijk heeft geacht. Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord, is in geschil of de Rechtbank de Heffingsambtenaar terecht heeft veroordeeld in de kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand die belanghebbende in verband met de behandeling van het bezwaar (hierna; de kosten van bezwaar) heeft moeten maken. Indien ook deze vraag bevestigend wordt beantwoord, is in geschil of de Rechtbank bij de berekening van de kosten van rechtsbijstand in de bezwaarfase, de juiste wegingsfactor heeft toegepast. Tevens is in geschil of de Rechtbank bij de berekening van de kosten van rechtsbijstand die belanghebbende in verband met de behandeling van het beroep (hierna; de kosten van beroep) terecht een vergoeding heeft toegekend voor het deskundigenrapport. Belanghebbende heeft incidenteel geappelleerd tegen de door de Rechtbank uitgesproken veroordeling in de kosten van het bezwaar en beroep. Belanghebbende bestrijdt het door de Rechtbank gehanteerde uurtarief voor de deskundige en de wegingsfactor van de zaak in beroep.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-04-2013 (met noot)
B.S. Kats
NTFR 2013/1147
Proceskostenvergoeding ook in 'no cure no pay' WOZ-procedure.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY2770 ★★★★★