Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-04-2013 / 12/00459


ECLIECLI:NL:GHARL:2013:BZ8846
Datum16-04-2013
InhoudsindicatieWet WOZ. Proceskostenvergoeding. Gemeentelijk beleid om geen kostenvergoeding voor taxatierapporten toe te kennen is in strijd met de wet.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-04-2013, 12/00459
V-N 2013/38.12
Belanghebbende wilde beroep niet intrekken, maar wel de rechtsstrijd beperken.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-04-2013 (met noot)
J.M. van der Vegt
NTFR 2013/1131
Gemeentelijk beleid inzake niet toekennen proceskostenvergoeding voor taxatierapporten is niet verbindend.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX0904 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY2770 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX0919 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV5172 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY4617 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2018:1889