Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21-05-2013 / 200.106.304/01


ECLIECLI:NL:GHARL:2013:CA0777
Datum21-05-2013
InhoudsindicatieKoopovereenkomst tussen professionele partijen met een "entire agreement clause". Rechtbank legt de overeenkomst louter taalkundig uit. Het hof overweegt, onder verwijzing naar HR 5 april 2012 LJN BY8101, dat een dergelijke clausule er niet zonder meer aan in de weg staat dat voor de uitleg van de in de overeenkomst vervatte bepalingen betekenis wordt toegekend aan verklaringen die zijn afgelegd dan wel gedragingen die zijn verricht, in het stadium voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst. Nu partijen niet (uitvoerig) over de bewoordingen van de overeenkomst hebben gesproken en niet gebleken is dat de inhoud van de "entire agreement clause" ter sprake is geweest, ziet het hof geen aanleiding om zich bij de uitleg van de overeenkomst te beperken toe een taalkundige uitleg. Verkoper heeft geen onjuiste informatie verstrekt over het kampeerbeleid van de gemeente. Koper heeft niet gesteld dat de verkoper een garantie heeft gegeven dat de gemeente haar beleid in de toekomst ongewijzigd zou handhaven.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21-05-2013, 200.106.304/01
NJF 2013, 298
Koopovereenkomst. Uitleg entire agreement clause. Toepassing van HR 5 april 2013, NJ 2013/214.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1981:AG4158 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY8101 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ3178 ★★★★★