Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 28-05-2013 / 200.063.372


ECLIECLI:NL:GHARL:2013:CA2261
Datum28-05-2013
Inhoudsindicatie70 f lid 5 Pachtwet, 6:248 lid 2 BW. Hof oordeelt beroep op pachtbescherming naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar. Ter zake van de schadevergoedingsvordering van pachter, laat het hof verpachter toe te bewijzen dat pachter met het rooien van een deel van de verpachte opstand heeft ingestemd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR2045 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2014:8043