Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10-06-2013 / 21-002144-07


ECLIECLI:NL:GHARL:2013:CA3403
Datum10-06-2013
InhoudsindicatieBTW-carrouselfraude. Hoog benadelingsbedrag (honderden miljoenen euros). Het hof is van oordeel dat het bedrijf van verdachte, terwijl hij hieraan feitelijke leiding heeft gegeven, welbewust heeft deelgenomen aan een BTW-carrouselfraude en daarbij opzettelijk een onjuiste administratie heeft gevoerd en opzettelijk onjuiste aangiften Omzetbelasting heeft gedaan. Strafmaat: hof komt tot hogere straf dan de rechtbank en de advocaat-generaal.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:337