Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 30-12-2014 / 13/00730


ECLIECLI:NL:GHARL:2014:10019
Datum30-12-2014
InhoudsindicatieIn geschil is het antwoord op de vraag of belanghebbende recht heeft op vergoeding van de integrale proceskosten in bezwaar, door haar berekend op 2.000. Subsidiair stelt belanghebbende recht te hebben op vergoeding van proceskosten conform de forfaitaire normen van het Besluit proceskosten bestuursrecht.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-12-2014 (met noot)
T.A.D. van Wordragen
NTFR 2015/782
Matiging van de proceskostenvergoeding voor gemachtigde vanwege groot aantal vergelijkbare zaken van andere belanghebbenden.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV7393 ★★★★★