Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 18-02-2014 / 13/00300,13/00301,13/00302,13/00303,13/00304,13/00305,13/00306,13/00307,13/00308,13/00309,13/00310,13/00311,13/00312,13/00313,13/00314,13/00315


ECLIECLI:NL:GHARL:2014:10310
Datum18-02-2014
Inhoudsindicatiezie ecli: NL:GHARL:2014:1375 & 1376: "BZN-zaak. Verlengde navorderingstermijn niet van toepassing. Informatiebeschikking niet vereist als eerder de bewijslast reeds was omgekeerd. Stellen van vragen toelaatbaar. Nemo tenetur-beginsel niet geschonden. Identificatie op de juiste wijze geschied. Hoogte van de bepaling van de verzwegen inkomsten niet redelijk. Verlaging van de boete. Wegens samenhangende zaken geldt de aankondiging van de eerste boetebeschikking ook als criminal charge voor alle latere boetebeschikkingen. Verzoek dwangsom niet onredelijk laat gedaan. Verbeuring dwangsom. Alle beschikkingen vormen ťťn zaak." & "BZN-zaak. Navordering. Schending evenredigheidsbeginsel. Aanslagen zijn niet met redelijke voortvarendheid opgelegd. ImmateriŽle schadevergoeding. Alle zaken van belanghebbende tellen als ťťn zaak. Periode van aanhouden wegens prejudiciŽle vragen blijft buiten aanmerking. Dwangsombepalingen niet van toepassing."
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:188 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5087 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ8465 ★★★★★