Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 25-02-2014 / BK 12/000374


ECLIECLI:NL:GHARL:2014:1351
Datum25-02-2014
InhoudsindicatieWat betreft het principale hoger beroep is in geschil het antwoord op de vraag of de Inspecteur terecht van de door belanghebbende gedane investeringen een bedrag ad 401.570 buiten de toepassing van de regelingen van de MIA en de VAMIL heeft gelaten. Wat betreft het incidentele hoger beroep is in geschil het antwoord op de volgende vragen: - Heeft de Rechtbank terecht het aan het melksysteem toe te rekenen gedeelte van het bedrag dat is geďnvesteerd in de melkrobots, ad 15.000, van de grondslag van de MIA en VAMIL buiten aanmerking gelaten? - Heeft de Rechtbank terecht belanghebbendes beroep op het vertrouwensbeginsel verworpen? - Heeft de Rechtbank terecht het verzoek van belanghebbende om een integrale proceskostenvergoeding afgewezen?
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-02-2014 (met noot)
H. Roerdink
NTFR 2014/1192
Investeringen in melkrobots komen in aanmerking voor MIA en VAMIL.
TijdschriftartikelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-02-2014 (met noot)
Redactie
V-N 2014/40.10
Melkveestal met vier melkrobots kwalificeert grotendeels voor MIA en Vamil
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBLEE:2012:BY6397
Gerelateerd ECLI:NL:RBLEE:2012:BY6397